Et nedbrydningsfirma er et firma der tilbyder nedbrydning af bygninger, hvad enten det er vægge eller andet. Samtidig vil et nedbrydningsfirma også tilbyde bortskafning af byggeaffald, med en korrekt affaldssortering af byggeaffald.

Nedrivning af alle typer bygningsværker

En del af arbejdet hos et nedbrydningsfirma vil bestå af nedbrydning og nedrivning af bygningsværker. Det er alt lige fra de helt ukomplicerede nedbrydninger og nedrivninger af mindre tilbygninger, pavilloner og lignende, samt større nedbrydninger og nedrivninger af hele huse og bygninger.

Nedskæring og skrotning

Som en del af den nedbrydning et nedbrydningsfirma vil tilbyde, vil de også stå for nedskæring og skrotning af metaller såsom jernkonstruktioner. Det kan være arbejdsopgaver som nedskæring og skrotning af havnekraner, tankanlæg, forsyningsværker og lignende. Nedskæring og skrotning er ofte en opgave der kræver specialister, og her vil et firma der tilbyder nedbrydning være det rigtige valg.

Miljøsanering og asbestsanering

Miljøsanering og asbestsanering henviser til den del af arbejde med nedbrydning, hvor der arbejdes med at håndtere farlige stoffer som blandt andet asbest, bly og PCB. Disse skadelige og farlige stoffer skal håndteres på en sikker måde, hvilket et firma der arbejder med nedbrydning har kompetencerne og udstyret til. Der gælder lov og regler for arbejde med farlige og skadelige stoffer, som et nedbrydningsfirma vil overholde.

Hvor finder man et firma der tilbyder nedbrydning

Det gælder om at vælge et firma med de rette kompetencer og viden, når det kommer til nedbrydning af særligt større bygningsværker, samt ikke mindst til håndteringen af farlige stoffer som asbest, bly og PCB. For at gøre valget nemt for dig har vi fundet et firma, der tilbyder nedbrydning efter alle gængse regler og krav, og som vil sørge for en effektiv nedbrydning af din bygning.

Hos P. Olesen får du nedbrydning af bedste klasse, med effektiv og sikker håndtering af dit byggeaffald, herunder skadelige stoffer og kemikalier.

Rate this post